Oops! Vyskytla sa neznáma chyba


Ospravedlňujeme sa, ale vyskytla sa neznáma chyba. Stihanite si stránku znovu alebo skúste to neskôr.

Odhlásenie


Určite sa chcete odhlásiť z účtu?

Naša spoločnosť SOMOGYI Elektronic Kft., ako rozhodujúci účastník na trhu elektroniky, pristupuje s mimoriadnou zodpovednosťou a vzorným postojom nielen k svojim klientom a zamestnancom, ale aj k širšiemu prostrediu!

Preto za uplynulé desaťročia sme podporovali viac takých inštitúcií, ktoré majú za cieľom zmierniť spoločenskú, sociálnu odkázanosť. Ďalej finančne podporujeme nadaných mladých ľudí v oblasti športu resp. umenia!

Podpora detí v nepriaznivej sociálnej situácii

Podporované inštitúcie, osoby:

  • Inštitút špeciálnej pedagogiky a detský domov Bárczi Gusztáv, (internátni) žiaci pracovný program, hudobné a tanečné predstavenie, výroba darčekových predmetov
  • Detský domov pre autistov
  • Nadaní, mladí tanečníci z Győru: Hancz Bianka a Hancz Patrik Svetový šampionát WDSF World Show Dance, Čína
  • Zväz maďarského basketbalu
  • Združenie vodných športov v Győri
  • Združenie fanúšikov ETO hádzaná
loading...